Hosting Web Hosting (เว็บโฮสติ้ง) คุณภาพ Support ตลอด 24 ชั่วโมง


Web Hosting (เว็บโฮสติ้ง)

Web Hosting (เว็บโฮสติ้ง) คุณภาพ เริ่มต้นเพียง 450 บาท/ปี

บริการ Web Hosting (เว็บโฮสติ้ง) คุณภาพด้วย DELL R210 Xeon 3450 บนระบบปฏิบัติการ CentOs เวอร์ชั่นล่าสุด และ DirectAdmin Control Panel อ่านเพิ่มเติม

Joomla-Virtuemart

พัฒนาเว็บไซต์กับเราวันนี้ ฟรี Hosting + Domain 1 ปี

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง (ASP.NET, PHP, Joomla | Virtuemart) ท่านสามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ เริ่มต้นที่ 3900 บาท ฟรี Hosting + Domain 1 ปี

Domain name:
Home Articles Domain Name ICANN - Internet Cooperation for assigned names and number

ICANN - Internet Cooperation for assigned names and number

 


หัวใจสำคัญในการดำเนินงาน

เพื่อดำรงลักษณะสำคัญของชื่อโดเมนที่แต่ละ ชื่อในระบบจะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกัน ซึ่งทำให้การอ้างถึงแหล่งข้อมูลที่อยู่ตาม server ต่างๆในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตดำเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบ และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและทำให้ผู้ใช้มีเครื่องมือในการอ้างถึง แหล่งข้อมูลต่างๆในระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างไม่สับสน

ICANNจึงมีการ ดำเนินงานอย่างมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างหลักประกันในเรื่องเสถียรภาพ (stability)และความมั่นคงปลอดภัย(security)ให้แก่ระบบชื่อและหมายเลขของอินเตอร์เน็ต (Internet’s system of assigned names and numbers)


ความรับผิดชอบหลักของ ICANN

ICANN is the global forum for developing policies for coordination of some of the Internet's core technical elements, including the domain-name system (DNS). ICANN operates on the basis of consensus, with affected stakeholders coming together to formulate coordination policies for the Internet's core technical elements in the public interest. The policies are then implemented by the agreement of the operators of the core elements, including gTLD registry operators and sponsors, ccTLD managers, regional Internet (IP address) registries, and root-nameserver operators.

เดิมที่ภาระหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เคย บริหารโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งทำสัญญากับหน่วยงานทางทางด้านเทคนิคคือ IANA (Internet Assigned Numbers Authority ) ซึ่งหลังจากที่มีการมอบความรับผิดชอบต่างๆเหล่านี้มายัง ICANN แล้ว IANA ก็กลายเป็น"หน่วยปฏิบัติงาน" หนึ่งของ ICANN ที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับหมายเลขชุด IP ซึ่งจะได้รับนโยบายในการดำเนินงานต่างๆมาจาก ICANN


การทำงานของ ICANN

สร้างและบริหารนโยบายต่างๆเพื่อให้เกิด เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบโดเมนแก่ประชาคมอินเตอร์เน็ตโลก ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ICANN's stakeholder model) ดังนี้

  - ผู้มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Interests)
  - ภาคพลเมืองในสังคม (Civil Society)
  - ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (Government & Government Agencies)
  - ผู้ให้บริการเลขหมายอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider)
  - ผู้ลงทะเบียนโดเมนเนม (Registrants)
  - ผู้รับลงทะเบียนโดเมนเนม (Registrars)
  - ประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
  - สร้างและดำเนินการกระบวนการฉันทามติ (concensus) เพื่อเป็นตัวแทนการตัดสินใจให้ประชาคมอินเตอร์เน็ตโลก เช่น Public comment
  - จัดให้มีกระบวนการร้องขอ,อนุมัติและดำเนินการรวมทั้งกำกับดูแลเพื่อเปิดใช้งานโดเมนระดับบนสุด ทั้งgTLD และ ccTLD ในระบบโดเมนโลก
  - กำกับดูแลการดำเนินงานของ Registry, Registrar และ Sponsorship Organization ให้เป็นไปตามสัญญาผูกพันธ์ต่างๆ
  - กำกับดูแลนโยบายเพื่อกรณีพิพาทในโดเมนเนม
  - เป็นผู้บริหารนโยบายการดำเนินงานให้แก่ IANA ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานด้านการดูแล root server รวมทั้งการดูแลจัดสรรหมายเลข IP 
  - พัฒนาและดูแลหน่วยงานภายใน ICANN ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ
  - เผยแพร่การดำเนินงานต่างๆของ ICANN แก่ประชาคมอินเตอร์เน็ต

Credit: thnic.or.th

Last Updated (Friday, 04 June 2010 21:27)