Hosting Web Hosting (เว็บโฮสติ้ง) คุณภาพ Support ตลอด 24 ชั่วโมง


Web Hosting (เว็บโฮสติ้ง)

Web Hosting (เว็บโฮสติ้ง) คุณภาพ เริ่มต้นเพียง 450 บาท/ปี

บริการ Web Hosting (เว็บโฮสติ้ง) คุณภาพด้วย DELL R210 Xeon 3450 บนระบบปฏิบัติการ CentOs เวอร์ชั่นล่าสุด และ DirectAdmin Control Panel อ่านเพิ่มเติม

Joomla-Virtuemart

พัฒนาเว็บไซต์กับเราวันนี้ ฟรี Hosting + Domain 1 ปี

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง (ASP.NET, PHP, Joomla | Virtuemart) ท่านสามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ เริ่มต้นที่ 3900 บาท ฟรี Hosting + Domain 1 ปี

Domain name:

เงื่อนไขการใช้บริการ

เรียน ผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบเงื่อนไขการให้บริการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข, นโยบาย และข้อตกลงของ GenXHost.com ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

1. GenXHost.com ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเว็บไซต์ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ที่ผิดกฏหมายต่างๆ เช่น การพนันทายผลฟุตบอล
 • เว็บไซต์ที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ, ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 • เว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลที่นำมาซึ่งความแตกแยกทางสังคม หรือผิดศีลธรรม วุ่นวาย สร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้อื่น
 • เว็บไซต์ลามก อนาจาร
 • เว็บไซต์บริการในรูปแบบ Upload, Download, Bit Torrent, แจกจำหน่าย Software ผิดกฎหมาย, Crack, Hack, เผยแพร่ไวรัส, Worm, Trojan, Video Streaming, Music Online
 • เว็บไซต์ที่มีการส่งอีเมล์ที่ก่อความรำคาญแก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Spam mail) หรือเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อ หลอกลวง
 • เว็บไซต์ที่แจกจ่ายสื่อมัลติมีเดียผิดลิขสิทธิ์ เช่น MP3, Video หรือแจกจ่าย Video Clip ที่มีการสร้างความเสื่อมเสียต่อบุคคลใดๆ
 • เว็บไซต์ที่มีการใช้สคริปที่มีผลต่อการทำงานของเซิฟเวอร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผู้ให้บริการจะประเมินจากการประมวณผล และการใช้ทรัพยากรที่มีจำนวนมากผิดปกติ โดยผู้ให้บริการจะขอระงับการให้บริการเว็บไซต์ที่เกิดปัญหาชั่วคราวเพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์ดำเนินการแก้ไข หากไม่ปฎิบัติตามจะขอยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทันที และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • เว็บไซต์ที่มีการให้บริการ Free Hosting, Free Webboard, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Email หรือแจกจ่ายทรัพยากรของผู้ให้บริการ เช่น E-mail Account, Database ให้แก่บุคคลทั่วไป
 • เว็บไซต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์, ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 • เว็บไซต์ที่มีการข่มขู่, คุกคาม, โกง, หยาบคาย
 • เว็บไซต์ที่จำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายผิดกฏหมายทุกชนิด เช่น ยาเสพติด
 • เว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • เว็บไซต์อื่นๆที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการและรับผิดชอบต่อความผิดใดๆทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการพิจารณาว่าเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเข้าข่ายข้างต้น

2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ผู้ให้บริการจะไม่จัดทำตามคำขอ

3. โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่

4. ในกรณีที่ชำระค่าบริการแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ สิทธิ์ฟรีโดเมนเนมหรือย้ายโดเมนเนมในโฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม ผู้ใช้บริการสามารถรักษาสิทธิ์ได้ภายใน 1 เดือน หลังจากการชำระค่าบริการ หากเกิน 1 เดือนแล้ว ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชำระค่าบริการสำหรับค่าโดเมนเนม ในกรณีต่ออายุโฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนมจำแป็นต้องระบุชื่อโดเมนเนมที่จะใช้ /ต่อฟรี ภายใน 1 เดือน

5. ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการ ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ

6. ผู้ให้บริการจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ใช้บริการบันทึกในระบบ หากไม่สามารถใช้อีเมล์ดังกล่าวได้ ผู้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม

7. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ บริการชั่วคราว ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ Quota พื้นที่ หรือ Traffic เกิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการใด ๆ ตามกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าท่านยังไม่ได้แจ้งการชำระเงินหลังจาก 1 เดือน ของวันที่ครบกำหนดชำระ ทางเราจะลบข้อมูลเว็บไซต์ของท่านออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก

9. ผู้ให้บริการขอจำกัดจำนวนไฟล์ไว้ที่ 50,000 ต่อ account เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของ shared servers ข้อตกลงนี้มีผลบังคับเฉพาะ Shared Web Hosting Service

10. ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้บริการของผู้ใช้บริการทันทีเมื่อมีการใช้ งานทรัพยากรเกินกำลังจนทำให้ระบบโดยรวมเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อลูกค้าท่านอื่นๆ และจะเปิดให้ใช้งานเมื่อมีการแก้ไขปัญหาต่างๆจนแล้วเสร็จ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกไม่ให้บริการไปเลยก็ได้ซึ่งขึ้นกับ ดุลพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น หากยกเลิกไม่ให้บริการ ทางผู้ให้บริการจะคืนเงินตามระยะ เวลาที่เหลืออยู่ให้ผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม

11. ไฟล์ใดใดที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่า กรณีใดใด หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกวัน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก้ไข Software/Script ต่างๆเฉพาะผู้ใช้บริการที่จ้างวานผู้ให้บริการในการพัฒนา Software/Script เท่านั้น หากผู้ใช้บริการที่ไม่เข้าข่ายข้างต้น ขอสงวนสิทธิในการไม่ตอบคำถามนั้น โดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเอง หรือแนะนำแนวทางปฏิบัติให้ตามสมควร

14. ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณี หากผู้ใช้บริการไม่พอใจในบริการจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (ไม่รวมค่าโดเมนเนม) ของผู้ให้บริการเอง ภายใน 15 วัน ( โดยผู้ให้บริการยินดีคืนค่าบริการหากผู้ใช้บริการไม่ได้ กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ การคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พอใจบริการ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เปิดใช้บริการ)

15. ในกรณีที่ใช้โฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม หากไม่เอาโดเมน ไม่สามารถแลกเป็นส่วนลดได้

16. กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

17. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบเว็บไซต์ ต่างๆที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร

18. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการขอคืนค่าใช้บริการ

1. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

2. ผู้ใช้บริการต้องแจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ

3. ผู้ใช้บริการต้องระบุเหตุผลที่สมควรในการขอคืนค่าบริการ หากผู้ให้บริการพิจารณาแล้วว่าสมควรจึงจะดำเนินการคืนค่าใช้บริการให้

4. ผู้ให้บริการจะคืนเงินให้ในส่วนของ Service เท่านั้น ไม่รวม Domain Name

5. ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้ บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะหักค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร และหักค่าโดเมนเนม (หักค่าโดเมนเนมจากค่าโฮสติ้ง) ในกรณีที่ใช้โฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม โดยโดเมนเนมยังเป็นของผู้ใช้บริการ 100% หากสินค้าหรือบริการมีค่าติดตั้ง (ค่า setup) ผู้ให้บริการขอหักค่าบริการดังกล่าวด้วย

6. หลังจากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการจะทำการปิดเว็บไซต์ทันที

7. ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 อาทิตย์ ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบัญชี

8. ผู้ใช้บริการยินดีที่จะยอมรับการตัดสินใจของผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการพิจารณาแล้วว่าเหตุผลมีน้ำหนักไม่เพียงพอต่อการขอคืนค่าใช้บริการ

Last Updated (Monday, 06 September 2010 20:16)